Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 25kWORD 25k
19 lutego 2019 r.
P-005848/2018(ASW)
Odpowiedź
Numer referencyjny pytania: P-005848/2018

Rada przywiązuje wielkie znaczenie do skutecznej transpozycji i realizacji – na szczeblu krajowym – decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii oraz innych odnośnych przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści. Rada stale zwraca się do państw członkowskich o opracowanie skutecznych metod sprawozdawczości i zapewniania właściwego rejestrowania przestępstw z nienawiści(1).

Organy ścigania i sądy krajowe odpowiedzialne są na szczeblu krajowym za ochronę praw podstawowych, gdy są one naruszane przez ekstremistów politycznych. Instytucją odpowiedzialną za nadzór nad stosowaniem przez państwa członkowskie przepisów Unii jest Komisja, gdyż to ona czuwa nad stosowaniem Traktatów.

(1)Konkluzje Rady w sprawie stosowania Karty praw podstawowych w 2015 r., przyjęte przez Radę na jej 3473. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r., dok. 10005/16.

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2019Informacja prawna