Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 25k
19 februari 2019
P-005848/2018(ASW)
Svar
Frågans referensnummer: P-005848/2018

Rådet fäster stor vikt vid ett effektivt införlivande och genomförande av rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet och andra relevanta lagar om hatbrott på nationell nivå. Rådet uppmanar medlemsstaterna regelbundet att ta fram effektiva metoder för att rapportera om och säkerställa en korrekt registrering av hatbrott(1).

På nationell nivå ankommer det på de brottsbekämpande myndigheterna och de nationella domstolarna att skydda grundläggande rättigheter när dessa angrips av politiska extremister. Det är kommissionen som i sin egenskap av fördragens väktare ska övervaka medlemsstaternas tillämpning av unionsrätten.

(1)Rådets slutsatser om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna under 2015, som antogs av rådet vid dess 3473:e möte den 9 juni 2016, 10005/16.

Senaste uppdatering: 6 mars 2019Rättsligt meddelande