Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 18k
21. novembra 2018
P-005861-18
Otázka na písomné zodpovedanie P-005861-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Stanovenie maximálnej marže predajcov vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov
 Písomná odpoveď 

Z rozsudkov Súdneho dvora EÚ (napr. C-116/84 či C-188/86) vyplýva, že právo Únie nezakazuje stanovenie maximálnej marže pre maloobchodný predaj mäsa, pokiaľ náklady na predaj a dovoz, ktoré skutočne znáša maloobchodník v štádiu dodávky a predaja spotrebiteľom vrátane marketingu, sa na výpočet marže započítavajú do nákupných cien a pokiaľ je marža stanovená na úrovni, ktorá nebráni obchodu v rámci Únie. Inak by národná norma mohla byť v rozpore minimálne s článkom 34 ZFEÚ.

Dôvodom je, že čistý zisk maloobchodníka, ktorý dovezie svoje výrobky z iných členských štátov, sa zníži o čiastku zodpovedajúcu dovozným nákladom a je teda nižší ako zisk, ktorý môže maloobchodník získať, ak kúpi svoje výrobky na vnútroštátnom trhu. To vedie k odrádzaniu od dovozov z iných členských štátov a k povzbudeniu maloobchodníkov získavať svoje dodávky na vnútroštátnom trhu.

Bolo by v súlade s právom Únie, pokiaľ by členský štát stanovil maržu, ktorá nepresiahne dvojnásobok marže rovnakého alebo z hľadiska využitia porovnateľného, alebo vzájomne zastupiteľného tovaru od iného dodávateľa, pričom obchodnou prirážkou sa rozumie percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a výlučne nákupnou cenou?

Bolo by v súlade s právom Únie stanovenie maximálnej marže výlučne pre predajcov vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov?

Bolo by potrebné návrh takejto normy notifikovať Komisii pred jej prijatím?

Posledná úprava: 3. decembra 2018Právne oznámenie