Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 25kWORD 21k
13. maaliskuuta 2019
P-006113/2018(ASW)
Karmenu Vellan Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: P-006113/2018

Komission lähestymistapa biohajoaviin muoveihin esitetään EU:n muovistrategiassa(1). Siinä todetaan biohajoaviin muoveihin liittyvät riskit mutta myös tunnustetaan niiden saattavan soveltua joihinkin käyttökohteisiin. Lisäksi siinä suhtaudutaan myönteisesti alan innovaatioihin.

Komissio on sitoutunut etsimään selkeitä ympäristöhyötyjä sisältäviä käyttötarkoituksia, joiden osalta voitaisiin edistää innovointia kannustavia toimenpiteitä, määrittämään edellytykset, joiden täyttyessä biohajoavien tai kompostoituvien muovien käytöstä on hyötyä, ja tällaisten vaikutusten kriteerit, sekä ehdottamaan kompostoituvien ja biohajoavien muovien määrittelyä ja merkintöjä koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä. Yhteinen tutkimuskeskus tekee parhaillaan biopohjaisten ja biohajoavien muovien elinkaariarviointia(2) (Life Cycle Assessment of bio-based and biodegradable plastics). Lisäksi komissio on käynnistänyt tutkimuksen(3) biohajoavien ja kompostoituvien muovituotteiden ja ‐pakkausten merkityksestä etenkin teollisessa ja kotikompostoinnissa.

Tällä hetkellä ei ole olemassa hyväksyttyä eurooppalaista standardia, jolla voitaisiin sertifioida muovien biohajoavuus muissa kuin teollisissa olosuhteissa, erityisesti meriympäristössä. Siksi kertakäyttöiset muovituotteet, jotka on valmistettu materiaaleista, joiden ilmoitetaan olevan kompostoituvia, biohajoavia tai meressä biohajoavia, kuuluvat tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun direktiivin(4) soveltamisalaan. Direktiivissä säädetään, että komissio esittää kuuden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta arvioinnin siitä, onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin. Kun otetaan huomioon nykyisten epävarmuustekijöiden haitalliset vaikutukset markkinoihin, on äärimmäisen tärkeää jatkaa työtä biohajoavuutta meriympäristössä koskevien yhteisten normien kehittämiseksi.

Komissio jatkaa biohajoavuuteen liittyvän innovoinnin edistämistä niiden muovien osalta, jotka eivät kuulu edellä mainitun direktiivin mukaisten markkinarajoitusten piiriin, tutkimus‐ ja innovointiohjelmansa avulla ja pitämällä säännöllisesti yhteyttä alan teollisuuteen.

(1)Strategiassa korostetaan, että ”biohajoavan muovin markkinaosuudet ovat kasvussa, mikä myös tuo uusia mahdollisuuksia ja aiheuttaa riskejä. Kun kuluttajia varten ei ole selkeitä selosteita tai merkintöjä eikä jätteenkeruu ja -käsittely ole riittävää, tämä saattaa pahentaa muovien päätymistä ympäristöön ja aiheuttaa ongelmia mekaaniselle kierrätykselle. Toisaalta biohajoavat muovit soveltuvat varmasti hyvin joihinkin käyttökohteisiin. Tällä alalla toivotaankin innovointeja.” Siinä pidetään myös tärkeänä, ”ettei biohajoavia muoveja esitetä ratkaisuna roskaamiseen” ja todetaan, että ”jos kompostoituvia ja perinteisiä muoveja sekoitetaan kierrätysprosessin aikana, tämä voi vaikuttaa tuloksena olevan uusiomateriaalin laatuun”.
(2)Tulokset ovat saatavilla vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.
(3)Tulokset ovat saatavilla vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.
(4)COM(2018) 340 final.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus