Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 17k
13. decembra 2018
P-006287-18
Otázka na písomné zodpovedanie P-006287-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Osobitný odvod obchodných reťazcov na Slovensku
 Písomná odpoveď 

Slovenský parlament odsúhlasil začiatkom decembra 2018 tzv. osobitný odvod vo výške 2,5 % obratu (nie zisku) pre supermarkety, ktorých aspoň 25 % obratu pochádza z predaja potravín spotrebiteľovi. Odvod sa má zaplatiť z celkového čistého obratu, to znamená aj z obratu vytvoreného nepotravinovým tovarom obchodným reťazcom, ak i) je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, ii) má prevádzky aspoň v 15 % okresov, iii) aspoň 25 % obratu pochádza z predaja potravín spotrebiteľovi, iv) prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Malé a stredné podniky a reťazce, ktorých najmenej 80 % obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobia, majú výnimku.

Podľa dôvodovej správy budú finančné prostriedky získané týmto opatrením od reťazcov s prevažne zahraničným kapitálom redistribuované na pomoc slovenským výrobcom potravín, a to z dôvodu nerovnomernej distribúcie pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca od prvovýroby cez spracovanie potravín po predaj.

Konzultovala Slovenská republika alebo poslanci slovenského parlamentu tento návrh s Komisiou pred 5. 12 2018?

Môže byť tento návrh v rozpore s právom Únie, o. i. s pravidlami o štátnej pomoci, nakoľko by to spoločnostiam vylúčeným z platby dane mohlo dať hospodársku výhodu oproti iným súťažiteľom na trhu?

Zvažuje Komisia okamžité pozastavenie uplatnenia tejto dane podobne ako v minulosti v prípade Poľska a Maďarska?

Posledná úprava: 20. decembra 2018Právne oznámenie