Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 186kWORD 19k
10 Ιανουαρίου 2019
P-000107-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-000107-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Miltiadis Kyrkos (S&D)

 Θέμα:  Έλεγχος συμμόρφωσης στην υπόθεση κτηματογράφησης C-601/10
 Γραπτή απάντηση 

Σε σχέση με τις προηγούμενες ερωτήσεις μου (E-002016/2017 και P-002977/2018) που αφορούν τη μη συμμόρφωση των εθνικών αρχών προς την από 28.6.2016 επιστολή της Επιτρόπου Ε. Μπιενκόφσκα, επισημαίνεται ότι η εν λόγω Επίτροπος στην απάντηση P-002977/2018(ASW) βεβαιώνει ότι «Η Επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει τον βαθμό στον οποίο έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από την Ελλάδα για τη συμμόρφωσή της», και τούτο επτά χρόνια μετά την απόφαση του ΔΕΕ, της 27ης Οκτωβρίου 2011, στην υπόθεση C-601/10.

Δυστυχώς, η συνέχιση της εξέτασης μετά την οριστική λήξη της προθεσμίας συμμόρφωσης την 29η Ιουλίου 2016 αναλίσκεται στην ερμηνεία αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων επί της υπόθεσης, ακολουθώντας σχετικές υποδείξεις των ελεγχομένων εθνικών αρχών, εγκαταλείποντας την οφειλόμενη εξέταση εφαρμογής των αναγγελθέντων μέτρων συμμόρφωσης και παραβλέποντας τα προσφάτως νομολογηθέντα με την απόφαση του ΔΕΕ, της 4ης Οκτωβρίου 2018, στην υπόθεση C-416/17. Αυτός ο προσανατολισμός του ελέγχου συμμόρφωσης επιτρέπει στον ανάδοχο να ισχυρίζεται ότι η απαλλαγή του ίδιου και άλλων εμπλεκομένων, με τέσσερα αμετάκλητα απαλλακτικά βουλεύματα, από ποινικά δικαστήρια, που δεν υπέβαλαν σχετικό προδικαστικό ερώτημα κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, απαλλάσσει τις εθνικές αρχές από την υποχρέωση συμμόρφωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε ποιες ενέργειες προέβη προς αποτροπή του ανωτέρω αποπροσανατολισμού του ελέγχου συμμόρφωσης;
2. Πώς αξιολογεί τις παραπάνω αντιλήψεις των εθνικών αρχών για τη διαδικασία του άρθρου 260 ΣΛΕΕ, λαμβανομένων υπόψη και των εκτιθέμενων στην προηγούμενη ερώτησή μου;
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου