Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 25kWORD 21k
10 april 2019
P-000369/2019(ASW)
Antwoord van mevrouw Jourová namens de Europese Commissie
Vraagnummer: P-000369/2019

De Commissie volgt de kwesties met betrekking tot de rechtsstaat in Malta nauwlettend in het kader van het Europees semester. In het landverslag 2018 voor Malta werd reeds gewezen op tekortkomingen in het justitieel kader en het kader voor corruptiebestrijding(1) en in een van de landspecifieke aanbevelingen voor Malta die de Raad in juli 2018 heeft aangenomen, werd aanbevolen het algemene bestuurskader te versterken door de effectieve handhaving van het antiwitwaskader te waarborgen en de strijd tegen corruptie verder op te voeren(2). Het landverslag 2019 voor Malta bevestigt dat het kader voor corruptiebestrijding tekortkomingen vertoont, en vestigt de aandacht op het risico van belangenconflicten op verschillende bestuursniveaus. Voorts wordt in het landverslag opgemerkt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht nog niet volledig wordt gewaarborgd door de recente justitiële hervormingen(3).

De Commissie is op de hoogte van de aanbevelingen van de Commissie van Venetië in haar advies van 14 december 2018 over constitutionele regelingen, de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en rechtshandhavingsinstanties. In het advies uit de Commissie van Venetië onder meer haar bezorgdheid over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, rechterlijke benoemingen en de dubbele rol van de procureur-generaal als adviseur/vertegenwoordiger van de regering en als aanklager.

De Commissie is verheugd over het voornemen van de Maltese regering (brief aan de Commissie van 21 maart 2019) om de hervormingen voort te zetten, ook wat betreft de rechterlijke macht en de rol van de procureur-generaal.

De Commissie zal de concrete maatregelen die de Maltese autoriteiten naar aanleiding van het advies van de Commissie van Venetië nemen, nauwlettend volgen en is bereid de Maltese autoriteiten op passende wijze te ondersteunen.

De Commissie zal niet aarzelen om zo nodig stappen te ondernemen teneinde de rechtsstaat en het EU-recht te handhaven.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf (blz. 35).
(2)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-malta-en.pdf (Page 5).
(3)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-malta_en.pdf (Page 5).

Laatst bijgewerkt op: 11 april 2019Juridische mededeling