Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 28kWORD 20k
18. marca 2019
P-000417/2019(ASW)
Odpoveď podpredsedu Dombrovskisa v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: P-000417/2019

Podľa smernice EÚ o poistení motorových vozidiel(1) pojem „vozidlo“ znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na pohyb po pevnine s mechanickým pohonom, ktoré sa však neprevádzkuje na koľajniciach, a akékoľvek prípojné vozidlo, pripojené alebo nepripojené. Motorizované snežné pluhy jednoznačne spadajú do tejto definície.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa pojem „prevádzka vozidiel“ vzťahuje na akékoľvek používanie vozidla, ktoré je v súlade s jeho obvyklou funkciou(2), ako aj na „akékoľvek používanie vozidla ako dopravného prostriedku“(3). Z uvedeného teda vyplýva, že ak prostriedok spadá do definície vozidla a jeho používanie je v súlade s obvyklou funkciou uvedeného vozidla, alebo ak sa používa prevažne ako dopravný prostriedok, potom sa na neho vzťahuje povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ako sa uvádza v článku 3 smernice.

Článok 5 smernice umožňuje členským štátom odchýliť sa od tejto povinnosti poistenia v prípade určitých typov vozidiel. Zoznam takýchto vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka, musí byť oznámený Komisii a poškodení účastníci nehôd spôsobených takýmito vozidlami musia byť odškodnení z vnútroštátneho garančného fondu.

Pokiaľ ide o snežné pluhy, Slovenská republika neoznámila Komisii podľa článku 5 smernice žiadnu výnimku.

(1)Smernica 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti.
(2)Na tento účel: rozsudok zo 4. septembra 2014, Vnuk, C‐162/13, EU:C:2014:2146, bod 59.
(3)Na tento účel: rozsudok z 28. novembra 2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16, EU:C:2017:908, bod 37.

Posledná úprava: 3. apríla 2019Právne oznámenie