Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 25kWORD 26k
21. marca 2019
P-000848/2019(ASW)
Odpoveď pána Hogana v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: P-000848/2019

Hoci je pravdou, že nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013(1) nešpecifikujú charakter právneho vzťahu, ktorý umožňuje farmárom preukázať, že poľnohospodárska plocha je im k dispozícii, Komisia očakáva, že členské štáty dokážu overiť, či farmár skutočne disponuje parcelami, ktoré deklaruje na účely pridelenia priamych platieb. Spôsoby tohto overovania sa ponechávajú na členské štáty.

Dôkazy preukazujúce právo využívať pôdu, ktorú farmár deklaroval, by sa mohli zaradiť do centrálneho registra, pod podmienkou, že nedôjde k obmedzeniu na špecifické typy zmlúv a že v prípade neexistencie takéhoto dokladu nebude žiadosť priamo zamietnutá bez preskúmania všetkých jej prvkov. Okrem toho by týmto farmár nebol oslobodený od povinnosti na požiadanie preukázať faktické vlastníctvo pôdy a mieru autonómie nad poľnohospodárskou plochou, ktorá postačuje na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti.

(1)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013.

Posledná úprava: 3. apríla 2019Právne oznámenie