Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 41kWORD 21k
11 kwietnia 2019 r.
P-001310/2019(ASW)
Odpowiedź udzielona przez Wiceprzewodniczącego Komisji Jyrki Katainena w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: P-001310/2019

Od czasu wykrycia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w UE, Unia określiła specjalne strategiczne podejście(1) do ASF, które zapewnia jasne zalecenia dotyczące minimalnych wymogów w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do różnych kategorii gospodarstw hodowli świń. Decyzja o wdrożeniu takich środków bioasekuracji leży w gestii władz państwa członkowskiego we współpracy z zainteresowanymi stronami. Do zwalczania choroby w UE niezbędne są odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego. Globale rozprzestrzenianie się ASF od 2014 r. zostało podsumowane w formie online(2), łącznie ze streszczeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w UE w bieżącym roku(3).

W prawodawstwie UE(4) ustanowiono przepisy dotyczące współfinansowania weterynaryjnych programów kontroli i zwalczania oraz związanych z ogniskami choroby środków nadzwyczajnych służących zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń i niektórych innych chorób zwierząt. Przepisy te określają koszty kwalifikujące się do finansowania ze środków UE, takie jak odszkodowania dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi lub eliminacji oraz za wartość ich zniszczonych produktów. Kryteria kwalifikowalności kosztów zostały szczegółowo omówione w odpowiednich wytycznych udostępnionych właściwym organom(5)(6)(7). Łączna kwota przyznana państwom członkowskim na ASF na lata 2013‐2018 wynosi 95,5 mln EUR (48,2 mln na programy weterynaryjne oraz 47,3 mln EUR na środki nadzwyczajne).

Państwa członkowskie mają możliwość dostosowania swoich programów rozwoju obszarów wiejskich, tak aby zrealizować inwestycje i stworzyć infrastruktury niezbędne do zwalczania ASF przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Jeżeli chodzi o szczepionkę przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń, w programie prac uwzględniono finansowanie konkretnych badań naukowych.

(1)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7113.pdf
(2)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_anim_asf-endim-spread-since-2014.mp4
(3)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_adns_outbreaks-per-disease.pdf
(4)Rozporządzenie (UE) nr 652/2014 (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1‐32)
(5)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_ms_guidelines_rev4.pdf
(6)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_guidance_progs_erad_2019-2020.pdf
(7)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_emergency-measures_grant-application-guidelines.pdf

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2019Informacja prawna