Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 45kWORD 20k
12 marca 2019 r.
P-001310-19
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-001310-19
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Czesław Adam Siekierski (PPE) , Andrzej Grzyb (PPE) , Jarosław Kalinowski (PPE) , Krzysztof Hetman (PPE)

 Przedmiot:  Afrykański pomór świń – zwalczanie i rekompensaty dla rolników
 Odpowiedź na piśmie 

Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń na obszarze UE mimo podejmowanych działań zaradczych ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich nie tylko nie zostało zahamowane, a wręcz przyśpiesza. Obecnie dotknięte chorobą są już niemal wszystkie wschodnie kraje Unii i stwierdza się już pierwsze przypadki na zachodzie kontynentu.

W dyskusjach dotyczących ASF często podnosi się potrzebę zwiększenia środków na rzecz zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa na dalsze obszary Unii, a stosunkowo mało miejsca poświęca się kryzysowej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci trzody na obszarach już dotkniętych chorobą. Spadające dochody w wyniku niskiej ceny żywca, kłopoty ze zbytem, brak alternatywnych źródeł dochodu to główne, ale nie jedyne problemy rolników na tych terenach. W rezultacie znaczna ich cześć musiała zamknąć swoje hodowle zostając często z niespłaconymi kredytami i bez większego wsparcia ze strony danego kraju czy Unii.

Czy Komisja Europejska widzi możliwość wprowadzenia specjalnego, dodatkowego programu rekompensat z tytułu likwidacji chorych sztuk i wsparcia w przechodzeniu na inne obszary produkcji na terenach dotkniętych ASF?

Jak wygląda zwalczanie choroby oraz obecny stan wykorzystania środków unijnych na likwidację ASF przez poszczególne kraje członkowskie?

Czy Komisja widzi realną możliwość rychłego zatrzymania epidemii ASF w drodze:

1. bioasekuracji finansowanej przez kraje członkowskie i UE,
2. eliminacji choroby, np. przez wynalezienie odpowiedniej szczepionki?

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Informacja prawna