Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 37kWORD 20k
2 kwietnia 2019 r.
P-001321/2019(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Corinę Crețu w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: P-001321/2019

Obecna perspektywa finansowa na lata 2014‐2020 umożliwia finansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia szpitala z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod warunkiem że taka inwestycja jest zgodna z odpowiednimi dokumentami strategicznymi. Takimi dokumentami są umowa partnerstwa(1) oraz – w sektorze opieki zdrowotnej – Policy paper dla ochrony zdrowia(2), określające cele i kierunki inwestycji tak, aby stanowiły one odpowiedź na problemy i wyzwania w dziedzinie opieki zdrowotnej. Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji w sektorze zdrowia w Polsce jest ich zgodność z planami działania przyjętymi przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia(3), które zawierają kryteria wyboru projektów, takie jak m.in. przestrzeganie tzw. map potrzeb zdrowotnych(4).

Realizacja projektów z funduszy ESI opiera się na zasadach zarządzania dzielonego i komplementarności: po uzgodnieniu z Komisją priorytetów finansowania władze krajowe i regionalne są odpowiedzialne za wybór, wdrożenie i monitorowanie projektów. W związku z tym informacje na temat kwalifikowalności danej inwestycji można uzyskać od instytucji zarządzającej danego programu operacyjnego(5).

(1)https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/
(2)https://www.gov.pl/web/zdrowie/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper
(3)http://zdrowie.gov.pl/ks/strona-799-informacje_ogolne_ks.html
(4)http://www.mpz.mz.gov.pl/
(5)http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/managing-authorities/

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2019Informacja prawna