Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 32kWORD 21k
10 Μαΐου 2019
P-001494/2019(ASW)
Κοινή απάντηση της Αντιπροέδρου κ. Mogherini εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις: P-001494/19 , E-001536/19 , E-001511/19 , E-001527/19
Αριθμοί αναφοράς των ερωτήσεων: P-001494/2019, E-001511/2019, E-001527/2019, E-001536/2019

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις σχετικά με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη και υποβάλλει συστηματικά σχετικές εκθέσεις, με πλέον πρόσφατη την έκθεση του 2018 για την Τουρκία(1), όπου τονίζεται ότι η αμφιλεγόμενη χρήση της Αγίας Σοφίας για την πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών — ενός μουσείου το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Επιμορφωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (Unesco) — εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την υποβολή εκθέσεων για τις εξελίξεις γύρω από το εν λόγω θέμα.

Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας ανεκτικότητας χωρίς αποκλεισμούς, τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ. Η ιστορία έχει δείξει επανειλημμένα ότι η έλλειψη ευαισθησίας σε θέματα θρησκείας και πολιτισμού είναι ικανή να διαταράξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ ενθαρρύνει και στηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο, με στόχο να διευρυνθεί η αμοιβαία κατανόηση και ο σεβασμός.

Η Επιτροπή τονίζει τακτικά ότι η Τουρκία οφείλει να διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο νόμων και πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να εφιστά την προσοχή της Τουρκίας και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προσπάθειες της Τουρκίας στον τομέα αυτόν, ενώ θα προβεί σε σχετική αναφορά στην ετήσια έκθεση του 2019 για την Τουρκία.

(1)https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου