Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar (kiválasztva)
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamenti kérdések
PDF 27kWORD 21k
2019. június 13.
P-001674/2019(ASW)
Věra Jourová válasza az Európai Bizottság nevében
A kérdés hivatkozási száma: P-001674/2019

A bármilyen alapon történő megkülönböztetés összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel és elvekkel, amelyekre az EU épül. A megkülönböztetésmentességről az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezik. A Charta rendelkezéseit a tagállamoknak az uniós jog végrehajtása során kell érvényesíteniük.

Ami a házaspárok és a nem házas vagy elvált párok, valamint az első házasságban és a második házasságban élő párok közötti egyenlőséget illeti, felhívjuk a tisztelt képviselő úr figyelmét arra a tényre, hogy az uniós jog nem terjed ki a családjog anyagi jogi szabályozására és a civil státuszra mint a családtámogatási nemzeti rendszerekhez való hozzáférés feltételére. Az uniós jog a szexuális irányultságon és életkoron alapuló megkülönböztetést csak a foglalkoztatás területén tiltja(1). A jogalkotó még nem fogadta el az egyenlő bánásmódról szóló horizontális irányelvre irányuló bizottsági javaslatot(2), mely tiltaná a többek között a szexuális irányultságon és az életkoron alapuló megkülönböztetést a szociális védelem, így a szociális biztonság terén is.

A nők és férfiak közötti egyenlőséget illetően az uniós jog szabályozza a kötelező társadalombiztosítási rendszereket(3), de nem terjed ki a családtámogatási rendszerekre. Ezért a nemek közötti egyenlőséget illetően az ilyen juttatásra való jogosultság feltételei kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartoznak.

Az etnikai származást illetően a faji egyenlőségről szóló irányelv védelmet nyújt az etnikai származáson alapuló megkülönböztetéssel szemben(4). A családtámogatási rendszerekhez való hozzáférés kritériumokhoz kötése nem jelent megkülönböztetést, amennyiben ezek a kritériumok nem érintik indokolatlan módon hátrányosan az ugyanazon etnikumhoz tartozó személyt vagy csoportot más személyekkel vagy csoportokkal szemben.

(1)A 2000/78/EK irányelv (HL L 303., 2000.12.2.).
(2)A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2008) 426 végleges).
(3)A Tanács irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról (HL L 6., 1979.1.10., 24. o.). Az irányelv csak azokra a kötelező rendszerekre vonatkozik, amelyek a betegség, a rokkantság, az idős kor, a munkahelyi balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a munkanélküliség kockázatai ellen nyújtanak védelmet; továbbá az ilyen rendszereket kiegészítő vagy helyettesítő szociális ellátásra.
(4)A 2000/43/EK irányelv (HL L 180., 2000.7.19.).

Utolsó frissítés: 2019. június 13.Jogi nyilatkozat