Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 48kWORD 17k
18 kwietnia 2019 r.
P-002029-19
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002029-19
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 130 Regulaminu
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Pomoc finansowa UE w ramach PEGASE oraz edukacja w szkołach UNRWA

UE jest największym i najbardziej wiarygodnym darczyńcą UNRWA – w 2018 r. przekazała ona bezpośrednio 179 mln EUR pomocy finansowej, a w latach 2016-2018 było to łącznie 1,2 mld euro, wliczając darowizny od państw członkowskich. W absolutorium budżetowym na rok 2016 zaapelowano, by finansowane przez UE programy nauczania i szkolenia odzwierciedlały wspólne wartości unijne, takie jak pokój, tolerancja i niedyskryminacja. Niestety badania pokazują, że w programie nauczania Autonomii Palestyńskiej w szkołach UNRWA nie wprowadzono żadnych większych zmian.

UE przekazuje UNRWA środki finansowe i zapewnia bezpośrednią pomoc finansową palestyńskim nauczycielom i urzędnikom oświaty zaangażowanym we wdrażanie programu nauczania Autonomii Palestyńskiej w szkołach UNRWA oraz w szkołach Autonomii Palestyńskiej. Mając powyższe na uwadze, czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel mogą zagwarantować, że nauczyciele w tych szkołach nie uczą treści, które mogłyby zostać uznane za „podżeganie”, „nietolerancję” lub „demonizację” innych narodów?

Biuro Kontroli Rządu (Government Accountability Office) Stanów Zjednoczonych odtajniło raport UNRWA z kwietnia 2018 r., w którym potwierdzono, że UNRWA nie udało się zapewnić zgodności podręczników używanych w tych szkołach z wartościami ONZ. Jakie kroki planuje podjąć Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel, aby zapewnić wdrażanie przez urzędników UNRWA i Autonomii Palestyńskiej – otrzymujących bezpośrednią pomoc UE w latach 2019-2020 – takiego programu nauczania, który odzwierciedla wartości UE?

Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel zobowiążą się do skontaktowania się z Ministerstwem Edukacji Autonomii Palestyńskiej oraz z UNWRA przed czerwcem 2019 r., kiedy opracowywany będzie program nauczania na lata 2019-2020?

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2019Informacja prawna