Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 28kWORD 20k
13 czerwca 2019 r.
P-002043/2019(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Věrę Jourovą w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: P-002043/2019

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2012(1) stanowi, że uznania i wykonania orzeczenia można odmówić, jeżeli jego uznanie i wykonanie byłoby w sposób oczywisty sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego państwa członkowskiego. Jak stwierdziła Komisja w odpowiedzi na pytania pisemne E-000998/2019E-001314/2019, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)(2) powoływanie się na porządek publiczny jako podstawę odmowy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy uznanie lub wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim naruszałoby w sposób niedopuszczalny porządek prawny państwa wezwanego, ponieważ naruszałoby jedną z zasad podstawowych. W istocie to TSUE (w szczególności na podstawie wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wnoszonych przez sądy krajowe) dokonuje przeglądu ograniczeń, w ramach których sądy państwa członkowskiego mogą odwołać się do tej podstawy, aby odmówić uznania orzeczenia sądu w innym państwie członkowskim na mocy wspomnianego rozporządzenia.

W ramach ogólnego monitorowania przez Komisję stosowania rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 Komisja jest w regularnym kontakcie z państwami członkowskimi w kontekście europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia, które ma zostać przedstawione przez Komisję w 2022 r., pozwoli ponadto ocenić stosowanie podstaw odmowy, w tym podstaw związanych z porządkiem publicznym.

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1.
(2)Np. sprawa C-302/13 i przywołane w niej orzecznictwo.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna