Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 51kWORD 19k
12. juli 2019
P-002277/2019

Forespørgsel til skriftlig besvarelse P-002277/2019

til Rådet

jf. forretningsordenens artikel 130

Christophe Grudler (Renew), Pascal Durand (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Olivier Chastel (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Carmen Avram (S&D), Tiziana Beghin (NI), Sophia in 't Veld (Renew), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Joachim Schuster (S&D), Judith Bunting (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Pascal Arimont (PPE), Andrus Ansip (Renew), Catherine Rowett (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Martin Buschmann (GUE/NGL), Karen Melchior (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anna Julia Donáth (Renew), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Valerie Hayer (Renew), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Naomi Long (Renew), Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Piernicola Pedicini (NI), Johan Van Overtveldt (ECR), Romana Tomc (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE) og Gina Dowding (Verts/ALE)


  Om: EU skal beskytte de afrikanske elefanter

COP18 under konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) vil blive afholdt medio august i Genève.

Situationen for så vidt angår elefanter er særligt bekymrende. Mere end en fjerdedel af verdens elefantbestand er blevet nedslagtet i løbet af de seneste ti år!

En række stater, herunder ni afrikanske lande, der støttes af EU-medlemsstater, ønsker at opføre alle afrikanske elefantbestande i bilag I til konventionen. I øjeblikket er kun elefantbestandene i de centralafrikanske lande opført på listen i bilag I, hvilket giver dem fuld beskyttelse. De resterende elefantbestande (i det sydlige Afrika) er på nuværende tidspunkt opført i bilag II (hvilket giver dem en stærk beskyttelse, men tillader handel med elfenben). Denne dobbelte klassificering har den virkning, at den tilskynder til ulovlig handel med elfenben i de centralafrikanske lande.

1. Hvad bliver EU's fælles holdning på konferencen?

2. Vil Rådet forsvare et højt beskyttelsesniveau for de afrikanske elefanter ved at støtte forslag nr. 12 om fuldstændig opførelse af alle afrikanske elefantbestande i bilag I for at forhindre handel med elfenben?

Beskyttelse af de afrikanske elefanter er et centralt problem i forbindelse med bevarelse af jordens biodiversitet, og EU skal gå foran med et godt eksempel.

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 18. juli 2019Juridisk meddelelse