Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 51kWORD 18k
4 września 2019 r.
P-002635-19
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002635-19
do Komisji
art. 138 Regulaminu
Antony Hook (Renew) , Sophia in 't Veld (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Maite Pagazaurtundúa (Renew) , Klemen Grošelj (Renew) , Martin Hojsík (Renew) , Jan-Christoph Oetjen (Renew) , Moritz Körner (Renew) , Anna Júlia Donáth (Renew) , Abir Al-Sahlani (Renew) , Michal Šimečka (Renew) , Dragoş Tudorache (Renew) , Malik Azmani (Renew) , Hilde Vautmans (Renew) , Barbara Ann Gibson (Renew) , Irina Von Wiese (Renew) , Lucy Nethsingha (Renew) , Sheila Ritchie (Renew) , Luisa Porritt (Renew) , Naomi Long (Renew) , Daniel Freund (Verts/ALE) , Rasmus Andresen (Verts/ALE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Radosław Sikorski (PPE) , Jane Brophy (Renew) , Ivan Štefanec (PPE)

 Przedmiot:  Naruszenie praworządności w Zjednoczonym Królestwie
 Odpowiedź na piśmie 

W dniu 28 sierpnia premier Zjednoczonego Królestwa ogłosił zamiar zawieszenia prac parlamentu Zjednoczonego Królestwa w okresie od 11 września do 14 października 2019 r., co spowoduje, że parlament nie będzie mógł pełnić swojej funkcji ustawodawczej, zapewniać równowagi i kontroli nad władzą wykonawczą, a w szczególności podejmować działań parlamentarnych w związku z procesem brexitu.

Czy Komisja zna jakikolwiek precedens, by państwo członkowskie zawiesiło prace swojego parlamentu na taki okres lub w tak ważnym momencie?

Jak Komisja ocenia przestrzeganie przez Zjednoczone Królestwo jako obecnego państwa członkowskiego UE unijnych standardów praworządności, a w szczególności poszanowanie przez Zjednoczone Królestwo podstawowych wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)?

Komisja wszczynała już postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, powołując się na art. 7 TUE. Czy w związku z tym Komisja rozważa podjęcie w trybie pilnym takiego kroku, biorąc pod uwagę wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Zjednoczone Królestwo wartości, o których mowa w art. 2 TUE?

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 9 października 2019Informacja prawna