Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 40kWORD 19k
24. oktober 2019
P-003437-19
Forespørgsel til skriftlig besvarelse P-003437-19
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Margrete Auken (Verts/ALE) , Rasmus Andresen (Verts/ALE)

 Om:  Vildsvinehegn langs den dansk/tyske grænse

Kommissionen har tidligere erklæret sig enig i, at et hegn ikke er et effektivt værn mod udbredelse af svinepest i Europa.

Hegn, der skærer igennem lange strækninger, modvirker dyrs frie bevægelighed og naturlige adfærdsmønstre. De er derfor i strid med formålet med Natura 2000, som netop er at skabe et økologisk netværk i Europa.

Der er for nyligt både dokumenteret store vildtskader på landbrugsafgrøder i Tyskland, når råvildt ikke har kunnet krydse grænsen for at finde føde. Det er desuden dokumenteret, at hjorte er kommet svært til skade i forsøg på at krydse hegnet og har været udsat for langvarige lidelser.

Er Kommissionen bekendt med skadevirkninger på afgrøder og dyrevelfærdsproblemer forbundet med vildsvinehegnet?

Har Kommissionen været i kontakt med den danske regering med henblik på at diskutere ændringer i hegnet eller helt at opgive projektet?

Kan Kommissionen oplyse, om EU-Domstolen tidligere har vurderet lovligheden af fysiske projekter der har grænseoverskridende effekter på erhvervsinteresser, faunaens mobilitet eller dyrevelfærd i nabolande?

Kan sådanne eventuelle juridiske vurderinger eller domme anvendes til at vurdere lovligheden af det danske vildsvinehegn på grænsen mellem Tyskland og Danmark?

Seneste opdatering: 12. november 2019Juridisk meddelelse