1.9.2016
PECH_AD(2016)582079
СТАНОВИЩЕ
на комисията по рибно стопанство
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година
(2016/2047(BUD))
Докладчик по становище: Нилс Турвалдс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 417kWORD 69k
Правна информация