1.9.2016
PECH_AD(2016)582079
NUOMONĖ
Žuvininkystės komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2016/2047(BUD))
Nuomonės referentas: Nils Torvalds

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 402kWORD 66k
Teisinis pranešimas