1.9.2016
PECH_AD(2016)582079
ATZINUMS
Sniegusi Zivsaimniecības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2016/2047(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Nils Torvalds

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 401kWORD 61k
Juridisks paziņojums