1.9.2016
PECH_AD(2016)582079
STANOVISKO
Výboru pre rybárstvo
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017
(2016/2047(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nils Torvalds

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 341kWORD 63k
Právne oznámenie