1.9.2016
PECH_AD(2016)582079
YTTRANDE
från fiskeriutskottet
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017
(2016/2047(BUD))
Föredragande av yttrande: Nils Torvalds

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 174kWORD 68k
Rättsligt meddelande