24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
STANOVISKO
Výboru pro rybolov
pro Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, EU č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Zpravodaj: Carlos Iturgaiz

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 189kWORD 121k
Právní upozornění