24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
UDTALELSE
fra Fiskeriudvalget
til Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Ordfører for udtalelse: Carlos Iturgaiz

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 189kWORD 87k
Juridisk meddelelse