24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
ADVIES
van de Commissie visserij
aan de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Rapporteur voor advies: Carlos Iturgaiz

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 186kWORD 90k
Juridische mededeling