24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
AVIZ
al Comisiei pentru pescuit
destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Raportor pentru aviz: Carlos Iturgaiz

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 184kWORD 90k
Notă juridică