24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
MNENJE
Odbora za ribištvo
za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Pripravljavec mnenja: Carlos Iturgaiz

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 183kWORD 90k
Pravno obvestilo