24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
YTTRANDE
från fiskeriutskottet
till budgetutskottet och budgetkontrollutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Föredragande av yttrande: Carlos Iturgaiz

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 183kWORD 89k
Rättsligt meddelande