23.11.2017
PECH_AD(2017)610677
СТАНОВИЩЕ
на комисията по рибно стопанство
на вниманието на комисията по бюджети
относно следващата МФР: подготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.
(2017/2052(INI))
Докладчик по становище: Клара Еухения Агилера Гарсия

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 442kWORD 69k
Правна информация