23.11.2017
PECH_AD(2017)610677
NUOMONĖ
Žuvininkystės komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl kitos DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas
(2017/2052(INI))
Nuomonės referentė: Clara Eugenia Aguilera García

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 429kWORD 70k
Teisinis pranešimas