23.11.2017
PECH_AD(2017)610677
ATZINUMS
Sniegusi Zivsaimniecības komiteja
Budžeta komitejai
par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada
(2017/2052(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Clara Eugenia Aguilera García

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 428kWORD 69k
Juridisks paziņojums