23.11.2017
PECH_AD(2017)610677
OPINIA
Komisji Rybołówstwa
dla Komisji Budżetowej
w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.
(2017/2052(INI))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Clara Eugenia Aguilera García

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 430kWORD 67k
Informacja prawna