23.11.2017
PECH_AD(2017)610677
STANOVISKO
Výboru pre rybárstvo
pre Výbor pre rozpočet
k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020
(2017/2052(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Clara Eugenia Aguilera García

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 363kWORD 68k
Právne oznámenie