23.11.2017
PECH_AD(2017)610677
YTTRANDE
från fiskeriutskottet
till budgetutskottet
över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020
(2017/2052(INI))
Föredragande av yttrande: Clara Eugenia Aguilera García

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 193kWORD 67k
Rättsligt meddelande