27.11.2018
PECH_AD(2018)629477
STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
van de Commissie visserij
aan de Commissie internationale handel
inzake de niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(2018/0256M(NLE))
Namens de Commissie visserij: Nils Torvalds

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 165kWORD 63k
Juridische mededeling