4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
СТАНОВИЩЕ
на комисията по рибно стопанство
на вниманието на комисията по бюджети
проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Крис Дейвис

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 146kWORD 64k
Правна информация