4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
LAUSUNTO
kalatalousvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Chris Davies

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 124kWORD 68k
Oikeudellinen huomautus