4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
NUOMONĖ
Žuvininkystės komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Chris Davies

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 135kWORD 71k
Teisinis pranešimas