4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
ATZINUMS
Sniegusi Zivsaimniecības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Chris Davies

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 149kWORD 68k
Juridisks paziņojums