4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
ADVIES
van de Commissie visserij
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Chris Davies

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 129kWORD 68k
Juridische mededeling