4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
OPINIA
Komisji Rybołówstwa
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Chris Davies

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 141kWORD 64k
Informacja prawna