4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
AVIZ
al Comisiei pentru pescuit
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Chris Davies

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 137kWORD 63k
Notă juridică