4.9.2019
PECH_AD(2019)638756
YTTRANDE
från fiskeriutskottet
till budgetutskottet
över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Chris Davies

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 126kWORD 68k
Rättsligt meddelande