Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

13.6.2017
PECH_AM(2017)603068
ÆNDRINGSFORSLAG
230 - 582
Udkast til betænkning
Gabriel Mato
(PE580.765v01-00)
om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger
Forslag til forordning
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 639kWORD 190k
Juridisk meddelelse