Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

13.6.2017
PECH_AM(2017)603068
AMENDAMENTELE
230 - 582
Proiect de raport
Gabriel Mato
(PE580.765v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului
Propunere de regulament
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 687kWORD 167k
Notă juridică