Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

29.10.2018
PECH_AM(2018)629517
AMANDMANI
995 - 1028
Nacrt izvješća
Gabriel Mato
(PE625.439v02-00)
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0390 - C8-0162/2018 - 2018/0210(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 185kWORD 127k
Pravna napomena