Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

29.10.2018
PECH_AM(2018)629517
POPRAWKI
995 - 1028
Projekt sprawozdania
Gabriel Mato
(PE625.439v02-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0390 - C8-0162/2018 - 2018/0210(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 212kWORD 120k
Informacja prawna