Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

29.10.2018
PECH_AM(2018)629517
AMENDAMENTELE
995 - 1028
Proiect de raport
Gabriel Mato
(PE625.439v02-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
Propunere de regulament
(COM(2018)0390 - C8-0162/2018 - 2018/0210(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 205kWORD 125k
Notă juridică